SANDPLAY/SANDLEG

Sandplay henvender sig til alle fra  ca. 4 års alderen, unge og voksne.

Sandplay – også kaldet Sandleg eller Sandkasseterapi –
adskiller sig fra andre terapiformer ved primært at benytte en nonverbal udtryksform. I Sandplay arbejdes der med udtryk, der ikke er afhængige af den enkeltes evne til at kommunikere ved hjælp af sprog, skrift eller tegnefærdigheder.
I sandet skabes et tredimensionelt billede. Sandbilledet udtrykker det, der kan være vanskeligt at udtrykke på anden måde. Ved at bruge sandet, objekterne og evt. vand opbygge et scenarium i sandkassen. Historier bliver fortalt. Sandleg heler psykiske sår og hjælper både børn og voksne.
Terapeuten fotograferer det færdige sandbillede. Fotografierne kan senere danne grundlag for den terapeutiske samtale.

Metoden egner sig rigtig godt til børn
Børn kan få løst op for psykiske knuder, som de normalt ikke kan beskrive med ord.
Sandkassen rummer det utålelige og det gode.

_DSC8612

Sandplay foregår i små sandkasser
der står i bordhøjde og måler ca. 60x70x10 cm. Der er en sandkasse en med tørt og
en sandkasse med vådt sand. Det tørre sand er let og luftigt, det våde er formbart.
Mine miniatureobjekter objekter symboliserer og repræsenter alt fra det levende, det gode,det onde, det guddommelige, det konkrete og det fantasifulde.
Den enkelte vælger selv figurerne og deres placering i sandet og afgør, hvornår sandbilledet er færdigt.

Sandleg benyttes i stigende grad til voksne, der intellektualiserer deres hverdag og har svært ved at sætte ord på indre følelser. De kan her udtrykke følelser og få adgang til dybere lag i sindet. Sandlegen foregår uafhængigt af intellektet.
Nogle voksne kan have svært ved at finde ord og give udtryk for sine problemer og vanskeligheder verbalt. Andre har mange ord men mangler kontakten til sine følelser.
Sandplay er en terapiform som udløser “Ordene” i symboler/figurer, og som således udtrykker sig i en form som også kan ses og mærkes.

Som terapeut
er jeg vidne til processen i Sandkassen, Sandplay foregår i fred og ro indenfor klare afgrænsede og beskyttende rammer.
Det er individuelt, hvor langt et forløb den enkelte har behov for. En session varer 45 min.
Jeg har samtale med forældre, omsorgspersoner eller sagsbehandlere til børn i Sandleg.

Sandleg er en jungiansk terapiform
inspireret af børneterapeuten Margaret Lowenfeldt fra England, videreudviklede den jungiansk uddannede Dora Kalff fra Schweiz metoden.
Oprindeligt appellerede metoden umiddelbart til børn. Tiden har vist, at også voksne profiterer af Sandleg.