FORÆLDRE SAMARBEJDE

Når børn er i terapi, vil jeg gerne have et tæt samarbejde med forældrene.

Jeg har jævnligt, eller efter behov, samtaler med forældrene. Jeg vil gerne høre, hvordan hverdagen opleves derhjemme, institutionen, skolen m.m.
Jeg stiller evt. uddybende spørgsmål, med henblik på at få et så bredt og helhedsorienteret kendskab som muligt.
Samtidig vil mine observationer og iagttagelser, indgå som en naturlig del af samtalen.
Målet er  at åbne op for en hverdag, hvor alle i familien føler de trives på hver deres måde.

Afhængig af barnets alder er der behov følgeskab af begge eller som oftest en af forældrene.
Forældre er velkommen til at blive i lokalet. De får derved en vigtig funktion, som et vidne til barnets proces. Større børn ønsker under tiden at arbejde uden forældrenes tilstede værelse, hvilket naturligvis respekteres.