SYMBOLER

Symboler giver en evig udfordring af tanker og følelser.

Ordet symbol (symballein) er oprindelig græsk og betyder at passe sammen.
Symboler danner bro mellem det bevidste og det ubevidste. Det kendte og det vi ikke har kontakt med. Jung siger: Symboler er den bedst mulige udtryk for noget relativt ukendt.
Ved brug af symboler arbejder det bevidste og det ubevidste sammen i valg af objekter og placering i sandkassen.
Symbolske billeder kommer fra det indre og transformeres så psykisk energi flyder friere.

Ved at lave et sandbillede – og se det færdige resultat – får man et spejlbillede af ens indre, hvilket kan give en større selvindsigt og forståelse for temaer og evt. dilemmaer, der optager en.
Man betragter et udtryk af sit selvbillede, ser nuancer og sammenhæng, mærker  reaktioner og stemninger.
Tolkning og analyse af den symbolik, der fremkommer i et Sandplay billede, kan pege på nye ressourcer og handlemuligheder.