HVORFOR TERAPI

Psykoterapi kan være hjælpsom for mange mennesker.

Som terapeut er jeg en samtalepartner, der er fuldt tilstede og kan hjælpe med at finde en vej til forandring. Fastlåste vanskeligheder og problemer kan i den terapeutiske samtale løsnes op og bredes ud, så der åbnes for nye handlemuligheder.
Man kan bogstaveligt og i overført betydning træde et skridt tilbage, hvorfra man kan se, at der er handlemuligheder. I fællesskab kan vi se, hvad der lykkes.
Psykoterapi er en mulighed, når du ønsker at udvikle dig og ændre noget i dit liv.

For mig som terapeut handler det om, at vi som mennesker altid står i relationer til andre, uanset om vi er en familie, i et parforhold eller bare er os selv.

Jeg tilbyder individuel terapi, familieterapi, parterapi og Sandplay.
Individuel terapi er 1 time, Sandplay 45 minutter og par og familie terapi 1 – 1½ time pr. gang.
Ring og få en snak. Efter 1. terapi aftales terapiforløbet

Formålet med at gå i psykoterapi
har trods forskellige årsager og temaer, som udgangspunkt  et ønske om hjælp eller støtte til at komme videre i livet, f. eks. på grund en akut opstået krise eller svære følelsesmæssige oplevelser.
Det kan være ønske om større egen indsigt i forhold til sig selv og andre, eller ønsket om at leve et mere autentisk liv.
Det kan være at parforholdet er gået i hårdknude, eller der er andre familieære vanskeligheder.
Du har et ønske om bedre at kunne håndtere modgang og kriser uden at vælte omkuld.
Du/i vil gerne komme tættere på din/jeres essens og at anerkende, hvad der er godt og dårligt i din/jeres tilværelse.

Individuel, personlig terapi
kan være med til at give afklaring og handlemuligheder, hvis du oplever, at de samme uhensigtsmæssige handlemønstre dukker op igen og igen.
Hvis du har svært ved at være dig selv og stå ved, hvem du er.
Hvis du har ikke får markeret dig og sagt ja og nej i forhold til andre, sådan som du gerne vil.
Hvis du er i sorg eller krise, tynges af tristhed eller når livet generelt føles tomt og uden mening.
Hvis du har arbejdsmiljømæssige belastninger som stress, arbejdsløshed eller føler du dig fyringstruet.

Familie terapi kan være relevant
hvis familien hverdag bliver præget eller styret af uhensigtsmæssige forhold.
Hvis et medlem af familien ikke trives, vil det ofte påvirke familiens medlemmer.
Hvis der er vold, misbrug, sygdom, stress m.m.
Hvis hverdagen er fyldt med konflikter.
Hvis der er stor uenighed om børneopdragelse på grund af forskellige erfaringer og holdninger.
Hvis i ønsker at udvikle og styrke jeres og familiens potentialer og ressourcer.

Terapi til dit barn
kan være terapi med samtale og historiefortælling eller Sandplay.
Børn kan ha’ vanskeligt ved at forklare, hvad de føler, og kan være svært at sætte ord på indre kaos. Nogle børn opgiver helt at blive forstået.
Derfor kan det være en god hjælp at komme til en neutral person, der har tid til at se, anerkende og lytte til barnet.

Par terapi kan være relevant
hvis I oplever, at de samme uhensigtsmæssige handlemønstre dukker op igen og igen.
I oplever at have de samme konflikter igen og igen, og føler ikke at partneren lytter.
I oplever måske at hverdagen er præget af sårende skænderier.
I har en bekymring for jeres forhold.