BØRN OG TERAPI

Sandplay – terapi for børn

”Vil du se min beretning?”
spurgte en stolt dreng mig, efter at han havde lavet sit sandbillede. Når jeg har børn i terapi, arbejder jeg med Sandplay.

Børn har en anden tilgang til terapi end voksne, og her er Sandplay en god metode til mange børn.
Her er et medie, der umiddelbart taler til dem. Børn har en ukompliceret og let adgang til deres indre billeder og fantasier. De leger, og i legen fortæller de samtidig deres historie. De får lov til at bruge deres fantasi og tanker, og gennem legen fortæller de på godt og ondt om deres verden.
I Sandplay skal børn ikke finde ord for at forklare deres følelser.

P1000544_2

“Familie ser TV”

Sandplay kan skabe ro og orden
hvor uorden og kaos hersker, f. eks. hos børn med et overbelastet nervesystem, der fører til en aggressiv og destruktiv adfærd.
Sandplay kan vende mistrivsel på grund af utryghed, indadvendthed og tabt livsmod til tryghed, trivsel og velvære.

Ser du tegn på et barn mistrives kan Sandplay hjælpe.

Læs om Mortens historie.

Symptomer på at børn ikke trives kan være:
indadvendthed, tristhed, aggressivitet, sensitivitet, indlæringsvanskeligheder, frygt, ubegrundet eller pludselig opstået angst, søvn- og spiseforstyrrelser, sociale vanskeligheder, mistillid og urolig adfærd.

I Sandleg får børn mulighed for at bearbejde:
•    Problemer i familien f. ex. misbrug, en skilsmisse
•    Sorg
•    Adoptivbørns følelser af svigt og deres søgen efter identitet og tilhørsforhold
•    Angst og traumer hos flygtningebørn
•    En skrøbelig psyke på grund af for tidlig fødsel
•    Pludselig ændret adfærd
•    Skole- og kammeratskabs problemer
•    Passivitet og ekstrem tilpasningsevne
•    Fysiske symptomer, som lægen ikke kan finde årsagen til

Det er min erfaring
at børn gerne vil bruge Sandplay. Børn har let ved at udtrykke sig gennem leg. Alle arbejder på hver deres måde. Nogle er helt stille, andre snakker i et væk, atter andre inddrager mig som en aktiv medspiller.
Børn er ofte i gennem et forløb, hvor der i sandkasserne arbejdes med meget vand, afgrænsninger og opdelinger, golde og tomme felter, kaos eller krig frem til ro og harmoni.

Børn vælger ikke selv at gå i terapi, det er deres voksne omsorgspersoner, som oftest forældrene, der træffer beslutningen.
Det sker også at pædagoger, lærere, sagsbehandlere eller rådgivere fra for eksempel Præmaturforeningen eller Adaption og Samfund henviser til Sandplayterapi.